Nokian vesihuollon organisaatiovaihtoehdoista

Nokian vesihuoltolaitosta ollaan yhtiöittämässä, esityksen mukaisesti tarkoituksena on perustaa osakeyhtiö vuoden 2014 alusta lukien. Osakeyhtiömallin ensisijaisena tehtävänä on liiketaloudellisen tuloksen tuottaminen. Mielestämme vedenkuluttajan ei tule kustantaa ylimääräistä voittomarginaalia ja tätä kautta maksaa piiloveroa muun kunnallisen palvelun tuottamiseen. Kunnallisen liikelaitoksen päämäärä olisi sitä vastoin yhteiskunnallinen, siis palvelun tuottaminen.

Vesihuoltolain mukaisesti saatujen maksujen on katettava vesihuoltolaitoksen investoinnit ja ylläpito- sekä käyttökustannukset. Esitetyn osakeyhtiömallin kustannukset olisivat verotuksesta ja toimintamallista johtuen korkeammat kuin liikelaitoksella. Liikelaitosmallilla olisi kuitenkin saavutettavissa lähes kaikki osakeyhtiön edut ja samalla vältyttäisiin verotukselta.

Liikelaitoksen etuna verrattuna yhtiömuotoiseen toiminnan järjestämiseen pidämme sitä, että toiminta säilyy demokraattisessa kontrollissa, operatiivisen päätöksenteon roolijaon samalla selkiytyessä. Osakeyhtiön ohjaaminen tapahtuisi sitä vastoin ainoastaan välillisesti, vaikuttamalla ohjeistuksella toimivaan hallitukseen ja toimitusjohtajaan. Tämän koemme ongelmalliseksi tapauksessa, jossa kaupungin ja yhtiön näkemykset eroavat toisistaan.

Osakeyhtiötä ei koske myöskään julkisuuslaki, näin ollen osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjat eivät ole julkisia, toisin kuin liikelaitoksen johtokunnan tai sitä johtavan lautakunnan pöytäkirjat, tämä ei paranna tavoitetta päätöksenteon läpinäkyvyydestä. Osakeyhtiössä yksittäisiin asioihin puuttuminen on lisäksi mahdotonta, liikelaitoksen mahdollistaman otto-oikeuden (kuntalaki) puuttuessa. Myös kuntalaisen oikeusturvan kannalta on huomattava liikelaitoksen suoma muutoksenhaku (kunnallisvalitus) mahdollisuus.

Mielestämme vesilaitoksesta on muodostettava kaavailuista poiketen liikelaitos, tämä palvelee vaihtoehdoista parhaiten meitä tavallisia kuntalaisia.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa