Perussuomalaiset Nokian Uutisten vaaligrillissä kolme kysymystä ehdokkaille

Juha Toivainen on ollut kunnallispolitiikassa mukana kaksi valtuustokautta, Joona Lehtinen liittyi perussuomalaisiin tänä vuonna ja on ensimmäistä kertaa ehdolla. Kaksikko sai vastattavakseen kolme lukijoiden lähettämää kysymystä.

Mikä seuraavista on tärkein sinulle ja miksi? 1) kaupunkirakenteen tiivistäminen – keskustaan enemmän asukkaita 2) laajalle leviävä omakoti/pientalovaltainen puutarhakaupunki – virkistysalueet ykkösenä 3) elävät Nokian kylät – palveluiden turvaaminen kylissä?

Juha Toivainen: Kaupunkirakennetta on tiivistetty koko ajan, höllennetty parkkipaikkanormia ja saatu rakennuksia keskustaan. Nokia on jo pientalovaltainen puutarhakaupunki, ja kylistä esimerkiksi Siuro on virkeä, mutta pystyisimmekö auttamaan Sarkolaa, nimittäin jos sieltä lopetetaan koulu, se on tavallaan sen kylän loppu. Toistaiseksi koulu on pystytty pitämään, mutta jos sinne ei saada lisää asukkaita, sen säilyttäminen on tulevaisuudessa vaikeaa, mutta näistä tärkein on ehkä edelleen kaupunkirakenteen tiivistäminen, jos sitä kautta pystyisimme jollain tavalla tukemaan kyliämme ja takaamaan niiden toimintaedellytykset.

Joona Lehtinen: Olen samoilla linjoilla, eli kun kaupunkirakennetta tiivistetään ja saadaan keskustaan enemmän asukkaita, siten saadaan myös lisää yritystoimintaa. Toki kaavoittamisessa täytyy huomioida myös se, että yrityksille on tarjota nykyaikaisia liiketiloja. Liiketoiminta on avainkysymys, jolla Nokia pidetään elävänä.

Pitäisikö Nokian koulujen lukumäärää muuttaa? Mihin suuntaan ja miksi?

Juha Toivainen: En ollut yhtenäiskoulun kannalla silloin kun siitä päätettiin, koska en pidä isoja kouluja järkevänä ratkaisuna, mutta mikä on sitten oppilaan etu liian pienessä koulussa? Jos siellä on vain 15 oppilasta, onko se enää sitä ja nyt kun yhtenäiskoulu on päätetty, sillä mennään ja yritetään saada siitä hyvä ja turvallinen koulu, mutta samalla toivotaan, että kyläkoulut pystytään säästämään

Joona Lehtinen: Enemmän kouluja ei tulla tässä taloustilanteessa rakentamaan. Sarkolassa koulu on kylälle a ja o, ja se olisi hyvä säilyttää, mutta kyläkoulujen käyttöasteessa pitää olla joku alaraja.

Mistä menoista karsisit, ettei Nokia päädy kriisikunnaksi?

Juha Toivainen: On karsittu jo aika paljon, joten suurta karsimisen aihetta en yhtäkkiä löydä. En näe mahdollisuutta säästää kuntalaisten peruspalveluissa. Säästämisen sijaan on huolehdittava kunnan vetovoimaisuudesta ja sitä kautta tuloista. Veronmaksajan tulevaisuuden kustannuksia tulee pienentää huolehtimalla rakennuksista ja infrasta entistä paremmin ja minimoimalla toiminnan muut riskit.

Joona Lehtinen: Samaa mieltä, koska hallinnostakin on käyty läpi turhia rönsyjä, joten karsittavaa on vähän. Sen sijaan, meillä on ECO3-yritysalue, jonne nousee uusia yrityksiä ja kun keskustaan saadaan uusia liiketiloja, yrittäjäystävällinen kunta saa sitä kautta lisää verotuloja.

Juha Toivainen: Työtätekevistä käsistä ei pystytä säästämään, vaan se mitä pystytään tekemään on, että annetaan kunnan työntekijöille työrauha ja mahdollisuus tehdä työnsä. Silloin saadaan pidettyä työntekijät kunnassa. Vaihtuvuus on ollut kova.

Joona Lehtinen: En usko, että Nokia on päätymässä kriisikunnaksi, ainakaan etulinjassa, kun pidetään vain maltti mukana menoissa, eikä lähdetä tekemään suuruudenhulluja investointeja.

NU toimittaja Kimmo Häkkilä 22.3.3031

Linkki juttuun: Toimelias ja vastuullinen Nokia – Elämänmeno – Nokian Uutiset

Kirjoitettu 22.3.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa