Kansalaispalautteilla on merkitystä kaavoituksessa, kirjoittaa perussuomalaisten valtuutettu Matti Salin

Halimaan kaava on ollut tähän mennessä eniten kuntalaispalautetta saanut paikallispoliittinen asia tällä valtuustokaudella. Palautteiden antaminen on merkityksellistä kaupungin markkinoiman osallisuuden kannalta. Myös kaavoitukseen on tullut valtava palautevyöry kuntalaisilta.

Erittäin moni käyttää aluetta virkistyskäytössä ja se on vaikuttanut jopa usean lähialueen asukkaan asunnon/talon ostopäätökseen Nokialle muuttaessaan.

Nokialla on valmistumassa strateginen yleiskaava, jossa on pohdittu asuinalueiden laajenemissuuntia. Mikäli strateginen yleiskaava hyväksytään ja edetään sen mukaan, Nokialla olisi riittävästi tonttivarantoa jopa vuoteen 2040.

Kaavataloudellisesti (noin 50 omakotitaloa + muutama rivitalo) Halimaan kallioiden alue on koko Nokian mittakaavassa suhteellisen merkityksetön investointien ollessa huomattavasti kalliimpia tonttien myynnistä saatuihin tuloihin nähden. Pikavoittoa kaavasta ei ole tulossa, päinvastoin. Kuntalaisten virkistäytymiseen alue on palautteiden perusteella hyvin merkityksellinen.

”Kaavaselostuksessakin mainittu suurin kärsijäryhmä kaavan hyväksymisen myötä olisivat lapset ja vanhukset.”

Kaava on ollut kiistanalainen jo aloitusvaiheesta alkaen saaden kuitenkin lautakunnassa jatkoa niukalla yhden äänen enemmistöllä.

Kaavaselostuksessakin mainittu suurin kärsijäryhmä kaavan hyväksymisen myötä olisivat lapset ja vanhukset. Päiväkodeista tehdään viikoittain metsäretkiä alueelle. Kaavan myötä lasten lähimetsä poistuisi.

Nykyisellä valtuustokaudella tähän mennessä kaikki hyväksyntään tulleet kaavat on tehty hyvin tiiviiksi lähivirkistysalueiden ollessa pääosin kapeita kaistaleita, jotka sijoitetaan usein pehmeille rakentamiseen soveltumattomille alueille. Sama linja on havaittavissa myös Halimaan kaavassa.

Paluu aikaan ennen vaaleja vastatessani vaalikoneiden kaavoituskysymyksiin. Muistelisin vastaukseni olevan suunnilleen näin: viihtyisiä ulkoilualueita pitää olla tasapainossa asuinalueiden kanssa. Uudet kaavat ovat niin tiiviisti rakennettuja, että niin sanotut oikeat luonnontilaiset ulkoilualueet puuttuvat, näkisin että tässä on tilausta vapaassa ulkoilukäytössä olevalle alueelle.

Kaavoituksellisesta näkökulmasta alueen maastonmuodot huomioiden kallioalueen osittainen rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan kaava on joko ajettava sellaisenaan läpi tai eteneminen on keskeytettävä. Asemakaavoitusvaiheessa kokonaisuutta ei saa pelastettua jättämällä alueelle pieniä luonnontilaisia kallioita.

Kaavoitus on vastineissaan itsepintaisesti puolustanut kaavaa ja sen läpimenoa muun muassa yhdyskuntarakenteellisista syistä. ”Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta alue luontevasti täydentää Halimaan ja Ilkan asuntoalueiden välisen alueen sijoittumalla palveluiden läheisyyteen.”

Jos Nokialla olisi useita, esimerkiksi kymmeniä vastaavia paikkoja, siinä tapauksessa pitäisin kaavaa hyvänä ratkaisuna. Kaava olisi uudisasukkaille paikallisesti viihtyisä asuinalue. Halimaa on kuitenkin ainutlaatuinen viimeisimpiä luonnontilaisia asutuskeskuksen liepeillä olevia alueita, joten tässä kohtaa kaava ottaa enemmän kuin antaa.

Pieni teollisuusalueen laajennus kaava-alueen koillisnurkassa on kuitenkin kannatettavaa, koska alue on osoitettu muokatun alueen päälle, ei luontoalueelle. Tällä osalla ei ole kokonaisuuden kannalta vaikutusta.

Nykytilassa kallion alue on jokamiehen oikeuksin käytettävissä metsätalousalueena. Virkistysaluestatuksen myötä alueella kulkeminen tapaturmineen saattaisi siirtyä enemmän kaupungin vastuulle, jolloin kaupunki saattaisi joutua tällöin rajaamaan kulkua erilaisin ratkaisuin, jotka veisivät luonnontilaisuuden mennessään.

Kaavoituksen keskeytys on ihan hyvä vaihtoehto, jolloin Halimaan kallioiden alue jäisi kuntalaisten käytettäväksi entiseen tapaan kuten nytkin.

Matti Salin

kaupunginvaltuutettu (ps), kaupunkikehityslautakunnan jäsen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa